Ευέλικτες και προσαρμοσμένες λύσεις

Για τις επιχειρήσεις:

Ο εταιρικός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να επιτευχθεί ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα στο σημερινό άστατο οικονομικό περιβάλλον αποτελεί μια τεράστια πρόκληση.
Για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα σε ένα δυναμικό κλάδο, πολλές εταιρείες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και να επανεξετάσουν το προσωπικό τους καθώς και διάφορα οργανωτικά θέματα, όπως αναφέρονται παρακάτω:

 • Οργανωτική δομή
 • Προσλήψεις και στελέχωση
 • Ανάπτυξη σχεδίου διαδοχής υπαλλήλων ( succession planning)
 • Βελτίωση διαδικασιών HR
 • Απόκτηση & Διατήρηση εξειδικευμένου προσωπικού ( acquisition & retention)
 • Διαχείριση της απόδοσης
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Αρμοδιότητες του προσωπικού και περιγραφή θέσεων εργασίας

 

 

Για τους υποψηφίους:

 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
 • Δημιουργία προφίλ LinkedIn
 • Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής
 • Σύνταξη επιστολής δήλωσης ενδιαφέροντος
 • Προετοιμασία στη διαδικασία συνέντευξης
 • Αναζήτηση εργασίας και συμβουλευτική καριέρας
 • Βελτίωση προσωπικών δεξιοτήτων