Διαθέτουμε εμπειρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού από πλήθος εταιρειών

Η δύναμη της ομάδας μας έγκειται στην ποιότητα των ανθρώπων μας, στην ανταλλαγή ιδεών, και στη δέσμευσή μας απέναντι στους πελάτες και μεταξύ μας. Είμαστε περήφανοι για:

  • Τους συμβούλους μας, οι οποίοι ειδικεύονται σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρηματικής στρατηγικής
  • Την ισχυρή τεχνογνωσία μας
  • Τη δουλειά μας που γίνεται με γνώμονα την επίτευξη των στόχων , συνεργασία και ομαδικότητα
  • Tην αφοσιωμένη ομάδα μας
  • Τις αποδεδειγμένες ικανότητες μας να εξυπηρετούμε διαφορετικούς κλάδους και πελάτες
  • Τη δέσμευση μας να μεταβιβάζουμε τις γνώσεις μας

Δίνουμε έμφαση στις μικρομεσαίες και σε νεοσύστατες εταιρείες
Κλάδοι: Τουρισμού-Φιλοξένιας, Φαρμακευτικός, Ναυτιλιακός,Καταναλωτικός κτλ.

Η ομάδα μας μπορεί να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε, να αναπτύξετε και να οργανώσετε την επιχείρησή σας με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπίσετε καίρια ζητήματα όπως η επιχειρηματική στρατηγική, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και η διαχείριση της αλλαγής. Είναι η αποστολή μας να ενισχύσουμε την αξία του οργανισμού μέσω των ανθρώπων. Η ομάδα μας αποτελείται από συμβούλους οι οποίοι ειδικεύονται σε θέματα HR & Business Strategy.