Κύρια πρόκληση & γέννηση της ιδέας

 • Παρατηρείται μεγάλη άνθηση των εταιρειών start-up σε παγκόσμιο επίπεδο και η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση
 • Oι τεχνολογικές εταιρείες εστιάζουν στην ανάπτυξη της ψηφιακής πλευράς της επιχείρησής τους, παραμελώντας συχνά το ανθρώπινο δυναμικό τους
 • Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν 70% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα
 • Η πρόσληψη του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίζει σημαντικότερο ρόλο σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις
 • Οι υπηρεσίες των συμβουλευτικών εταιρειών καθώς και των εταιρειών ευρέσεως προσωπικού είναι συχνά πολύ ακριβές
 • Υπάρχει έλλειψη βιώσιμης εναλλακτικής λύσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η οποία να συνδυάζει την εμπειρία των συμβουλευτικών εταιρειών και εταιρειών ευρέσεως προσωπικού, ενώ συγχρονως λειτουργεί σαν in-house τμήμα Ανθρώινου Δυναμικού (HR).
 • Σήμερα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν μια σειρά από προκλήσεις αναφορικά με το ταλέντο:
 • Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού
 • Το κόστος μιας λάθος πρόσληψης – Μία κακή πρόσληψη ισοδυναμεί, για λόγους αντικατάστασης, με περίπου 1,5 φορές περισσότερο το μισθό του υπαλλήλου
 • Οι συχνές κενές θέσεις εργασίας μπορεί να προκαλέσουν στην επιχείρηση μείωση της παραγωγικότητας και εσόδων. Επιπλέον η μεγαλύτερη ζημία θα είναι οι χαμένες ευκαιρίες από την μη εκμετάλλευση του μέγιστου των δυνατοτήτων τους.

 

H πρότασή μας:

Virtual HR manager στην ψηφιακή εποχή

 • Συνδυάζει την εμπειρία σε θέματα προσλήψεων και ανθρώπινου δυναμικού, τόσο από εταιρείες ευρέσεως προσωπικού και συμβουλευτικές εταιρείες, με Διευθύνσεις Διαχείρησης Προσωπικού
 • Εξειδικεύεται στην παροχή των υπηρεσιών Talent & HR σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε νεοσύστατες εταιρείες (start-up).
 • Συνδυάζει την εμπειρία σε θέσεις management, IT & HR
 • Οι εταιρείες πιθανόν να χρειαστεί να μεταβούν από το να βασίζονται σε ένα άτομο που έχει όλη τη διαχείριση του προσωπικού, σε μία δυναμική, επαγγελματική virtual ομάδα, η οποία θα υποστηρίζει την εταιρεία και θα διασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξή της μέσω αποτελεσματικής οργανωτικής δομής, κατάλληλων κανονισμών λειτουργίας και μοντέλου διακυβέρνησης.

 

Virtual recruiter & σύμβουλος καριέρας

 • Διεξαγωγή όλων των φάσεων πρόσληψης, όπως screening υποψηφίων, συνέντευξη και τοποθέτηση των νέων υπαλλήλων

Καθοδήγηση υποψήφιων στην αναζήτηση εργασίας, στη φάση των συνεντεύξεων και παροχή συμβουλών καριέρας